bus auto fiets
Menu

Toewijzingsprocedure nieuwbouwproject Waelrijk 

Toewijzingsprocedure Waelrijk

In overleg met de gemeente Westland hebben wij voor nieuwbouwproject Waelrijk te ‘s-Gravenzande, een toewijzingsprocedure vastgesteld. Met deze toewijzingsprocedure geven we je de gelegenheid om je goed voor te bereiden zodat je kansen op toewijzing worden vergroot.

Volgorde bij toewijzing
Op het moment dat de verkoop van start gaat, is het mogelijk om je voor een of meerdere woningen (bouwnummers) in te schrijven. Op basis van deze definitieve inschrijving worden de woningen na de sluitingsdatum toegewezen. Bij de eerste toewijzing hanteren we onderstaande criteria en bijbehorende volgorde:

  1. Kandidaten die hun financiële haalbaarheid voor de woning kunnen aantonen. Dit kan via een verklaring van een hypotheekadviseur of door te kopen zonder financieringsvoorbehoud; in combinatie met
  2. Kandidaten die het langste staan ingeschreven in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland
  3. Kandidaten die niet aan criteria 1 voldoen


Toelichting
Als eerste zal dus gekeken worden welke kandidaten enige zekerheid kunnen geven over de financierbaarheid. Dit kan enerzijds door aan te geven dat je kunt kopen zonder financieringsvoorbehoud. Anderzijds kan dit door middel van een verklaring van een erkend hypotheekadviseur, waaruit blijkt dat je voldoende financiële middelen hebt om de woning(en) waar jij je voor inschrijft aan te kunnen kopen. Wanneer je een gesprek hebt gehad met een hypotheekadviseur en je leencapaciteit zorgvuldig is getoetst, kan een hypotheekverklaring voor je worden afgeven. Je kunt hieronder een modelverklaring downloaden, deze kan je hypotheekadviseur voor je invullen. Bij de definitieve inschrijving kan je zelf de verklaring uploaden.

Kandidaten die geen hypotheekverklaring kunnen aanleveren, maar wel een financieringsvoorbehoud nodig hebben, kunnen zich wel inschrijven, maar maken door bovenstaande criteriavolgorde dus minder kans op een woning. 

De kandidaten met een hypotheekverklaring of de kandidaten die geen financieringsvoorbehoud nodig hebben, worden als eerste geselecteerd voor de toewijzing van een bouwnummer. Vervolgens wordt bij deze kandidaten gekeken wie als langste staat ingeschreven volgens het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen van de gemeente Westland.  

Degene die het langste staat ingeschreven bij de gemeente krijgt als eerste een woning toegewezen. Bij de inschrijving voor Waelrijk dienen kandidaten een voorkeurvolgorde op te geven van bouwnummers waar ze voor willen inschrijven. Een geselecteerde kandidaat op basis van criteria 1 en 2 zal aan een zo hoog mogelijke voorkeur worden toegewezen.

Indien bij de eerste toewijzingsronde geen woningen meer toegewezen kunnen worden aan de kandidaten die voldoen aan criteria 1 en 2 én er zijn nog woningen beschikbaar, dan worden deze woningen toegewezen aan de overige kandidaten. Dit zijn alle kandidaten die géén verklaring van een hypotheekadviseur hebben overlegd, maar wel willen kopen met een financieringsvoorbehoud. Indien je in deze categorie valt, speelt de inschrijfduur in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland geen rol meer. De ontwikkelaar wijst de woningen in deze categorie naar eigen inzicht toe, waarbij betaalbaarheid op basis van de aangeleverde inkomens en/of vermogensgegevens en de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen een zo’n hoog mogelijke voorkeur toe te wijzen, meegenomen kunnen worden. 

Indien na de eerste toewijzingsronde weer woningen vrij komen omdat de kandidaten aan wie deze woningen waren toegewezen niet tot koop zijn overgaan, worden deze woningen opnieuw toegewezen op basis van bovengenoemde criteria. Wanneer geen kandidaten bij een bouwnummer voldoen aan de criteria is de ontwikkelaar vrij om de woning toe te wijzen om haar moverende redenen.

De gemeente Westland zal alle inschrijvingen controleren en toezicht houden op de toewijzing.

Voorbeeld
We geven je hieronder nog een toelichting aan de hand van een voorbeeld.

Er schrijven zich 3 kandidaten in: A, B en  C

Kandidaat A
1. Heeft geen financieringsvoorbehoud nodig
2. Is 1 jaar en 5 maanden ingeschreven bij de gemeente Westland
Schrijft zich in voor 2 bouwnummers:
- Eerste voorkeur bouwnummer 3
- Tweede voorkeur bouwnummer 2

Kandidaat B
1. Wil voorbehoud financiering maar heeft geen hypotheekverklaring 
2. Is 5 jaar ingeschreven bij de gemeente Westland
Schrijft zich in voor 3 bouwnummers:
- Eerste voorkeur bouwnummer 2
- Tweede voorkeur bouwnummer 3
- Derde voorkeur bouwnummer 1

Kandidaat C
1. Heeft een hypotheekverklaring waaruit blijkt dat hij de woning kan betalen
2. Is 2 jaar ingeschreven bij de gemeente Westland
Schrijft zich in voor 4 bouwnummers:
- Eerste voorkeur bouwnummer 3
- Tweede voorkeur bouwnummer 1
- Derde voorkeur bouwnummer 2
- Vierde voorkeur bouwnummer 5

De toewijzing gaat dan als volgt:             
Kandidaat A en C zijn gelijkwaardig op onderdeel 1; zekerheid inzake financierbaarheid.
Vervolgens wordt bij A en C gekeken naar inschrijfduur bij de gemeente. Kandidaat C staat het langst ingeschreven en krijgt dus zijn of haar eerste voorkeur. In dit geval bouwnummer 3.
Daarna komt kandidaat A. Omdat de eerste voorkeur van A al is toegewezen, krijgt A zijn of haar tweede voorkeur. A krijgt dus bouwnummer 2.
Tot slot komt B aan de beurt. Omdat de eerste en tweede voorkeur van B al zijn toegewezen, krijgt B zijn of haar derde voorkeur. B krijgt dus bouwnummer 1.

Model hypotheekverklaring downloaden?

Klik hier

Inschrijving gemeente Westland
Ben je nog niet ingeschreven bij het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in Westland en wil je dit wel doen? Ga dan naar onderstaande website.
Heb je vragen over je inschrijving bij de gemeente? De inschrijving bij de gemeente kunnen wij niet inzien en dus kunnen wij je vragen niet beantwoorden. Neem voor deze vragen even contact op met de gemeente Westland. De contactgegevens van de gemeente vind je ook via onderstaande link. 

Inschrijven gemeentelijk registratiesysteem?

Naar de website
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Interesse?

Interesse?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele update!

Schrijf je in